วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

พิมพ์

 

…เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้แทนคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พุทธศักราช 2565 ณ บ้านหนองทราย ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

…มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านเชาวลิตร แสงอุทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่งเสริมและปลูกฝังการปลูกต้นไม้ ถือเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT