ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

พิมพ์

 

 …เมื่อระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 งานแนะแนวดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ แนะนำบุคลากร สถานที่ ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม …มี ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และสภานักเรียน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT