สรงน้ำพระ ขมาผู้ใหญ่ วิถีใหม่ สราญใจ สุขสงกรานต์

พิมพ์

 …เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระ ขมาผู้ใหญ่ วิถีใหม่ สราญใจ สุขสงกรานต์” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ภายใต้แนวปฏิบัติแบบวิถีใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีอันสำคัญของไทย …ภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจาก ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพิวัฒน์วงศ์ สังคง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูและบุคลากรอาวุโส ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT