พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

พิมพ์

 …เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ภายใจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT