การประชุมผู้ปกครองก่อนนักเรียนซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขผลการเรียน ปีการศึกษา 2564

พิมพ์

 

 

 …เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดการประชุมผู้ปกครองก่อนนักเรียนซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส แก่นักเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2565 การนี้ ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT