มอบรางวัลกิจกรรมการประกวดออกแบบ Infographic เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

พิมพ์

 ...เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE และ สภานักเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการประกวดออกแบบ Infographic เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา

...โอกาสนี้ จึงมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประกวดของกิจกรรมดังกล่าว โดยมี รองฯ นิกูล เปียมาลย์ และ รองฯ นพรัตน์ ส่งคุ้ม ให้เกียรติมอบรางวัล ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT