โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ

พิมพ์

 

 ...เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต ทีม N-18 จากขยะสู่ไฟฟ้า และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ (ต่อยอดจากโครงการ Zero Waste School นำขยะไปใช้ประโยชน์)

...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคณะครู และนักเรียนที่ร่วมแข่งขันมา ณ โอกาสนี้

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT