เข้าร่วมจัดนิทรรศการ สร้างนวตกรรมครูสู่นวตกรรมนักเรียนก้าวข้ามสภาวะวิกฤติ COVID-19 แบบACTIVE LEARNING ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ GPAS 5 Step

พิมพ์

21กันยายน2564 ผู้บริหารและครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ สร้างนวตกรรมครูสู่นวตกรรมนักเรียนก้าวข้ามสภาวะวิกฤติ COVID-19 แบบACTIVE LEARNING ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ GPAS 5 Step ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Zoom ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีครูศิริพร มั่นเกษตรกิจ และครูกรรณิกา  ศรีสมบัติ เป็นตัวแทนในการนำเสนอ ในครั้งนี้