การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะ ชำนาญการ (ค.ศ.2)

พิมพ์

 

...เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะวิทยฐานะ ชำนาญการ (ค.ศ.2) มีคณะกรรมร่วมให้คำแนะนำ คือ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา นางสาวสุธเนตร ถาวร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิไกรวิทยา มีข้าราชการครูเข้ารับการประเมิน คือ นางสาวปิยฉัตร อินสุวรรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

...ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT