เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก่อนเปิดภาคเรียน

พิมพ์
 
 
...เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ทำการฉีดยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้