โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สวัสดีปีใหม่และเข้าอวยพรปีใหม่ รับศักราชใหม่ 2563

พิมพ์

 

 

 ...เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนครูและบุคลากร สวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ในวาระมงคลต้อนรับศักราชใหม่ 2563 แด่ผู้บังคับบัญชา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอาวุโส และผู้มีอุปการคุณกับทางโรงเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอสวัสดีปีใหม่มา ณ โอกาสนี้