นักเรียน "พรานพิท" สุดเจ๋ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดชุดจากวัสดุรีไซเคิล "Recycle fashion design 2019"

พิมพ์

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ได้รับได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการประกวดชุดจากวัสดุรีไซเคิล
"Recycle fashion design 2019"
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้แนวคิด
Red carpet for Cannes Film Festival 2020
โดยมีนายกฤษณะ ทัศนียานนท์
และนายธนพล สุภานันท์ เป็นครูที่ปรึกษา