โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิมพ์

 


...เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสักการะ

...ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพียง มีตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมถวายราชสักการะตามลำดับ

...และจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติบริเวณสวนป่าของโรงเรียน และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เพื่อถวายพระราชกุศล