ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการ สพม.41 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมบ้านพักครูประสบวาตภัยเสียหาย

พิมพ์

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ซึ่งได้รับแจ้งเหตุบ้านพักครูประสบวาตภัยเสียหาย โดยมีผู้บริหารและคณะครูพาเข้าตรวจสอบบริเวณที่เสียหาย ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จักรวบรวมเรื่องนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป