ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บุคลากรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

พิมพ์

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมร่วมพิธีรดน้ำขอพร ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมและครูอาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น บุคลากรต่างแต่งกายด้วยชุดลายดอกและผ้าไทย