กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561

พิมพ์

 

วันที่ 28 มกราคม 2562  นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวรายงาน ซึ่งในงานมีกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน การแข่งขันร้องเพลงจีน โดยมีคณะครูผู้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และนักเรียน ให้ความสนใจ ใฝ่รู้ กันด้วยบรรยากาศอบอุ่น