กลุ่มบริหารงานงบประมาณ


นายนิกูล  เปียมาลย์

นายนิกูล เปียมาลย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสุภรัตน์  รัตนประภา

นางสุภรัตน์ รัตนประภา

หัวหน้างานสำนักงานบริหารงานงบประมาณ

นายสมานพันธ์  คำชู

นายสมานพันธ์ คำชู

หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

นางรัตนา  ปัญญา

นางรัตนา ปัญญา

หัวหน้างานสารสนเทศ

นางเรณู  ศรีพรหม

นางเรณู ศรีพรหม

หัวหน้างานบริหารการเงิน และบัญชี

นางศิริพร  มั่นเกษตรกิจ

นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ

หัวหน้างานบริหารพัสดุ

นางปิยมาศ  สิงห์ทอง

นางปิยมาศ สิงห์ทอง

หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ

นางสาวปาริมา  ธีระกัณฑ์

นางสาวปาริมา ธีระกัณฑ์

หัวหน้างานสารบรรณ

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates