ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ

ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

นายนิกูล เปียมาลย์

นายนิกูล เปียมาลย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

นางสาวศิริกุล เก่าราชการ

นางสาวศิริกุล เก่าราชการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพรนภัส เรืองเวช

นางพรนภัส เรืองเวช

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates