เข้าสู่เว็บไซต์
....โครงการ ศูนย์ฝึกแข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน....  ..กองพันนักศึกษาวิชาทหาร   โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม..